MEDIA

『日刊ケリー』インタビュー掲載

WEB

『日刊ケリー』にてインタビュー掲載。

https://kelly-net.jp/enjoytoday/20240320070022104200.html